• Del
  • Skriv ut
Produksjon

Photo: Øyvind Hagen / Statoil. Åsgard A.

I 2015 var selskapets produksjon av olje, NGL og gass på 38,5 millioner fat oljeekvivalenter (FOE). Inntekter fra salg av petroleumsprodukter i 2015 ble på NOK 12 712 millioner kroner.

Den største delen av produksjonen kom fra vår andel i Åsgard-feltet, som produserte 15,3 MFOE og feltene i Ekofisk-området, som produserte 8,9 MFOE.

De resterende 14,3 MFOE av produksjonen kom fra felteneTyrihans, Morvin, Mikkel, Marulk, Kristin, Heidrun, Skuld, Norne og Urd. Olje, kondensat og NGL bidro med 54,4 % av selskapets totale produksjon.

Reserver
Eni Norge registrerte ytterligere «dokumenterte» reserver i 2015 på 5,4 MFOE, hovedsakelig fra feltene Goliat, Morvin, Ekofisk og Åsgard.Ved årsslutt utgjorde Eni Norges dokumenterte reserver totalt 375,8 MFOE, som er en 8,1 % reduksjon fra fjoråret og en reserve-erstatningsrate for 2015 på 14 %.

Anslått verdi av «sannsynlige» reserver utgjør totalt 258,7 MFOE. Kategoriene «mulige» og «betingede» reserver/ressurser beløper seg til 413,7 MFOE.  

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.