• Del
  • Skriv ut
Produksjon

Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2016 tildeles rettighetshaverne i Åsgard-feltet i Norskehavet.

I 2017 var selskapets produksjon av olje, NGL og gass omtrent 47 millioner fat oljeekvivalenter (FOE). Inntekter fra salg av petroleumsprodukter i 2017 ble på NOK 15 792 millioner kroner.

De tre største bidragsyterne til produksjonen er Goliat som produserte 10,3 MFOE, vår andel i Åsgard-feltet, som produserte 15,6 MFOE og feltene i Ekofisk-området, som produserte 8,4 MFOE.

De resterende 12,2 MFOE av produksjonen kom fra feltene Tyrihans, Mikkel, Morvin, Marulk, Kristin, Heidrun, Skuld, Norne og Urd. Olje, kondensat og NGL bidro med 62,3 % av selskapets totale produksjon.

Reserver
Eni Norge registrerte ytterligere «dokumenterte» reserver i 2017 på 131,6 MFOE, hovedsakelig fra feltene Johan Castberg, Goliat, Heidrun, Trestakk, Mikkel, Eldfisk, Norne og Marulk.Ved årsslutt utgjorde Eni Norges dokumenterte reserver totalt 407,5 MFOE, som er en  økning på 25,8 % fra fjoråret og en reserve-erstatningsrate for 2017 på 280 %.

Anslått verdi av «sannsynlige» reserver utgjør totalt 177,4 MFOE. Kategoriene «mulige» og «betingede» reserver/ressurser beløper seg til 406 MFOE.  

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.