• Del
  • Skriv ut
Produksjon

Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2016 tildeles rettighetshaverne i Åsgard-feltet i Norskehavet.

I 2016 var selskapets produksjon av olje, NGL og gass omtrent 48,7 millioner fat oljeekvivalenter (FOE). Inntekter fra salg av petroleumsprodukter i 2016 ble på NOK 13 831 millioner kroner.

De tre største bidragsyterne til produksjonen er Goliat som produserte 12,2 MFOE, vår andel i Åsgard-feltet, som produserte 15,6 MFOE og feltene i Ekofisk-området, som produserte 8,4 MFOE.

De resterende 12,5 MFOE av produksjonen kom fra feltene Tyrihans, Mikkel, Morvin, Marulk, Kristin, Heidrun, Skuld, Norne og Urd. Olje, kondensat og NGL bidro med 64,5 % av selskapets totale produksjon.

Reserver
Eni Norge registrerte ytterligere «dokumenterte» reserver i 2016 på 5,8 MFOE, hovedsakelig fra feltene Goliat, Marulk, Åsgard, Svale Nord og Heidrun.Ved årsslutt utgjorde Eni Norges dokumenterte reserver totalt 328 MFOE, som er en 12,7 % reduksjon fra fjoråret og en reserve-erstatningsrate for 2016 på 11,8 %.

Anslått verdi av «sannsynlige» reserver utgjør totalt 252,2 MFOE. Kategoriene «mulige» og «betingede» reserver/ressurser beløper seg til 398,2 MFOE.  

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.