• Del
  • Skriv ut
Anskaffelser

Eni Norge oppfordrer derfor leverandører som ønsker å komme i betraktning til kontrakter for Eni til å registrere seg i EPIM JQS.

Målsetting og bakgrunn for vår anskaffelses-strategi er å sikre konkurranse, likebehandling, åpenhet samt objektive prosedyrer og kriterier gjennom hele anskaffelsesprosessen.

For vår oppstrømsvirksomhet benyttes EPIM JQS Data base som felles kvalifikasjonsordning (FKO) for utarbeidelse av tilbyderlister til våre anskaffelser.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.