Innovatøren i Barentshavet

Hva er Eni Norges produksjon?
Vi leverte 47 millioner fat oljeekvivalenter i 2017.

Hvor store er Eni Norges reserver?
407,5 millioner fat oljeekvivalenter ved årsslutt 2017.

Hva er Eni Norges lisens- og eierportefølje?
Vi er deltaker og eier i 55 lisenser og operatør for 12. (juli 2018)

Åsgard mottok i 2016 Oljedirektoratets IOR-pris for løsningen med gasskompresjon på havbunnen – noe som gir nærmere 50 millioner standard kubikkmeter (306 millioner fat o.e) gass og kondensat i gevinst.

Riktig tolkning av seismiske bilder er et vesentlig virkemiddel når allerede produserte hydrokarboner skal erstattes av nye funn.


Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.