• Del
  • Skriv ut
Juridiske betingelser
Denne hjemmesiden er publisert av Eni Norge AS og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne hjemmesiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne hjemmesiden, slik den er oppdatert til enhver tid.
Eni Norge AS gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjonen ("Informasjonen") på denne hjemmesiden kun for personlig, ikke- forretningsmessig bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av Informasjonen og kopier av Informasjonen kan ikke endres på noen måte eller reproduseres eller offentliggjøres eller distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

Eni Norge AS garanterer ikke at informasjonen som vises på denne hjemmesiden er nøyaktig eller fullstendig eller at råd, meninger, uttalelser om annen informasjon er pålitelig. Verken Eni Norge AS eller noen av Eni Norge AS' tilsluttede selskaper påtar seg noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Eni Norge AS garanterer ikke at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Informasjonen inneholder ikke et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe, verdipapirer og må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning.

Denne hjemmesiden til Eni Norge AS tilbyr lenker til andre hjemmesider. Verken Eni Norge AS eller noen av Eni Norge AS' tilsluttede selskaper er ansvarlig for innholdet i tilknyttede hjemmesider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse hjemmesidene.

Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.