• Del
  • Skriv ut
Sikkerhet og hensynet til det eksterne miljøet

Eni Norges kontinuerlige og systematiske innsats, det siste tiåret, i forbindelse med sikkerhets- og miljøarbeid i arktiske strøk, har fortsatt med spesielt fokus på risikostyringssystemer og -metoder.

Innføring og utvikling av avanserte teknologier som er nødvendige for å sørge for sikre operasjoner i arktiske strøk, og særlig i Barentshavet, har fortsatt høy prioritet. I 2017 igangsatte Eni Norge et 3-årig FoU-prosjekt kalt «Risk Management in the Far North» (Risikostyring i nordområdene). Prosjektet vektlegger utvikling og kontinuerlig forbedring av systemer og strategier for sikker drift, barrierestyring og beredskap med det formål å sikre bærekraftig aktivitet i Barentshavet.


Eni Norge fullfinansierer to større FoU-prosjekter ved universitetet i Tromsø – EWMA (Environmental Waste Management / miljøvennlig avfallshåndtering) og BARCUT (Barents Sea Drill Cuttings Initiative / Miljøpåvirkning av borekaks i Barentshavet).

Målet med BARCUT-prosjektet er å kvantifisere og forstå effektene av borekaks på havbunnen i nærheten av et borested samt å evaluere den fysiske og biologiske påvirkningen av dette. Resultatene er viktige for oljeindustrien og myndighetene og utgjør grunnlaget for dokumentasjon av langsiktige miljøeffekter.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.