• Del
  • Skriv ut
Maksimere utvinning

Selskapets fokus på FoU-prosjekter som har som formål å maksimere utvinning fra Goliat og Marulk, har høy prioritet. FoU- og reservoaravdelingene har sammen utviklet nyere metoder for arbeidsflyt knyttet til reservoarstyring, som skal utgjøre en standard prosess til bruk i Eni Norge.

Det er nylig lansert et prosjekt som skal utvikle en omfattende og detaljert strategi for å oppnå økt utvinning fra Goliat-feltet. Resultatene fra denne FoU-aktiviteten er svært viktig for å synliggjøre og vektlegge sentrale teknologiske utfordringer, mangler og muligheter som kan oppstå i framtiden.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.