• Del
  • Skriv ut
Integrerte operasjoner

Integrerte operasjoner (IO) er definert som arbeidsmetodikken - integreringen av applikasjoner, prosedyrer for drift og samarbeidsmiljøet der arbeidet utføres og avgjørelser tas.

Gjennom bruk av integrerte operasjoner kan ingeniører og administrativ personell på land jobbe tett sammen med ledelse og fagarbeidere offshore. Eni Norge ønsker å bli den mest avanserte og vellykkede operatøren innen integrerte operasjoner.

Hensikten er å:

  • rasjonalisere produksjon
  • forenkle beslutningsprosesser
  • støtte og forbedre planleggingen

Dette bidrar til å bedre sikkerheten, øke kvaliteten og redusere kostnadene forbundet med den daglige driften offshore.

I løpet av første kvartal 2010 ble SAIC Science Applications International Corporation) tildelt kontrakt av Eni E&P for å utvikle en IO-applikasjon. Forretningsområdet SAIC’s Oil & Gas IT ble i etterkant overtatt av Wipro Ltd. Dette vil ikke ha noen innflytelse på applikasjonsutviklingen eller definerte sluttprodukter.

Eni Norge AS og spesielt Goliatprosjektet er blitt valgt som første bruker av Eni E&P IO- applikasjonen.

Systemet er nå tatt i bruk, les mer

 

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.