• Del
  • Skriv ut
Forskningsprosjekt - oversikt

Eni Norge støtter en rekke faglige utviklingsprosjekt innen temaene miljø, subsea, materialer og prosess, boring, reservoar, geologi og integrerte operasjoner.

Under er en oversikt over forskningsprosjekter som blir støttet av Eni Norge: 

HMS,  arktis og kaldt klima, miljø   Ansvarlig
Kameleon fire ex: Prevention of fire escalation and major hazards through modelling and simulation, JIP   Computas
Formation and Behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE, JIP   Sintef
Improvement of shoreline oil spill planning, JIP   Sintef
Seatrack - Sea bird counting project for the Barents Sea   Norsk Polarintstitutt
Barcut - Barents Sea Drill cuttings initiative   Univ.Tromsø/Akvaplan-niva
Arctic Materials JIP - material technology for arctic conditions   Sintef
AOPP - Arctic Operations Preparedness Program   Various
EWMA-Northern Environmental Waste Management   University of Tromsø
SYMBIOSES environmental management system, JIP   Akvaplan-niva
Offshore leak detection JIP - Guideline   DNV GL
Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations - CIRFA   University of Tromsø
Barents Sea Metocean and Ice Network - BaSMIN JIP   Statoil / Fugro
Clean Sea, Environmental Monitoring using AUV   Tecnomare
     
Reservoar and geologi   Ansvarlig
Arctic seismic data laboratories   University of Bergen
Barents Sedimentary Provenance Study - CASP   University of Cambridge
ARCEx - Research centre for arctic petroleum exploration   University of Tromsø
4D Seismic history matching JIP   CIPR/IRIS
SEALCAP Shale rock properties and sealing capacity in the South West Barents Sea area   University of Oslo
Barents Sea exploration collaboration - BaSEC JIP   Various
ROSE - Constortium for rock physics and seismics for improved reservoir characterization   NTNU
FORCE - Forum for improved oil and gas recovery and improved exploration   NPD
Reservoir simulation JIP - Data Assimilation for Complex Geology   IRIS/CIPR
OF-Mod and PWD modelling for exploration case studies   Sintef
Resman Well Tracer Systems JIP   Resman
The National Improved Oil Recovery (IOR) Centre of Norway   UiS / IRIS
Hybrid nanogels JIP - A new class of 'green' gel systems for water diversion by in-depth reservoir placement   Sintef
     
Integrerte operasjoner   Ansvarlig
 Center for Integrated Operations (IO) - Partnership   NTNU / SINTEF / IFE 
 ENIOC - Enterprise Integration Operation Collaboration JIP   Computas
     
Teknologi og subsea   Ansvarlig
Qualification and Demonstration of a Subsea Typhoon Valve JIP   Typhonix
LEDA Improvements to Flow Technology JIP   Sintef / Kongsberg
Structural Well Integrity during Well Operations - Wellhead Fatigue JIP   DNV GL
Separation Friendly Produced Water Pump JIP   Typhonix
Performance Assessment of Soft Seals for Subsea Processes JIP   DNV GL
Online Condition Monitoring (OCM) of Hydraulic- and Subsea Machinery JIP   FRAS Technology
Syrope - Synthetic Rope Mooring Systems Performance JIP   DNV GL
Typhonix Pump Development PhD   Typhonix
Fiscal Allocation by Multiphase Metering JIP   MPM
Standardized Subsea Documentation JIP   DNV GL
Steel Forgings for Subsea Application JIP   DNV GL
OVIP (2013 - 2015) OLGA Verificatin and Improvement Project - Multiphase Flow modelling   Schlumberger
Wind-Powered Water Injection JIP   DNV GL
Typhonix Chokeseparator    Typhonix
ISTCOO Crane Simulator   SMSC
     
Ringvirkninger   Ansvarlig
Goliat Følgeforskning - Regional Ripple Effects of Goliat   Norut
Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier - EPIAF JIP   Sintef

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.