• Del
  • Skriv ut
Fornybar energi

I 2015 ble fornybar energi for første gang inkorporert i Eni Norges FoU-strategi og prosjektportefølje. En gjennomførbarhetsstudie for å undersøke vinddrevet vanninjeksjon ble ferdigstilt med positive resultater.

Mot slutten av 2016 ble prosjektets fase 2 igangsatt for å spesifisere og validere det elektriske systemet som ble foreslått i fase 1, samt oppnå en bedre forståelse av hvordan AC-mikronettsystemer fungerer under varierende kraftforsyning.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.