Miljøvennlig energi

Målet med forsknings- og utviklingspolitikken innen energi og petroleumssektoren er å bidra til effektiv og bærekraftig utnyttelse av norske energi- og petroleumsressurser. Utvikling og implementering av nye løsninger er et sentralt element i Norges ambisjon om å være verdensledende innen utvikling av miljøvennlig energi.

Eni Norge deltar i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) som støtter selskapets pågående og fremtidige aktiviteter som operatør innenfor leting, utbygging og produksjon. 

Eni Norges FoU-portefølje omfatter mer enn 50 prosjekter, hovedsakelig i form av felles industriprosjekter (JIPs – Joint Industry Projects) eller konsortier, men også som bilaterale FoU-kontrakter. Nesten alle FoU-kontraktene våre inngås med norske FoU-institutter eller universiteter.

Den norske olje- og gassindustrien er globalt anerkjent som en av de mest teknologisk avanserte petroleumsklyngene. Denne anerkjennelsen skyldes innføring av avanserte teknologier kombinert med utvikling av en svært kompetent arbeidsstyrke. Eni Norges strategi er å bruke det unike FoU-kompetansemiljøet som finnes i Norge og samtidig benytte muligheten til å delta i forskningsaktiviteter av høy kvalitet som tilfredsstiller selskapets kortsiktige og langsiktige forretningsmål.

Bobleveggprosjektet er et fullskala feltforsøk der en kunstig overflatestrøm laget av bobler produseres for å holde unna forurensning som ligger i overflaten. 

Eni globalt har et bredt spekter av satsingsområder innen fornybar energi. Det er viktig å investere i forskning på disse feltene, for å dekke verdens energibehov.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.