• Del
  • Skriv ut
Omfattende ringvirkninger i nord

I følge en fersk rapport fra forskningsinstituttet Norut, har ringvirkningene i Nord-Norge også blitt omfattende. Verdiskapningen i Nord-Norge er blitt vesentlig høyere enn selv de mest optimistiske anslagene som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for Goliat.

 

Norut-rapporten dokumenterer ringvirkninger innen følgende områder:

  • Industrielle

  • Sysselsetting

  • Opplæring, utdanning og forskning

  • Beredskap og oljevern

  • Kultur

     

I følge rapporten utgjør de samlede leveransene fra nordnorske leverandører i utbyggingsfasen opp mot 1,3 milliarder kroner. Årlige drift- og vedlikeholdskostnader for Goliat er beregnet til rundt 1,5 milliarder kroner. Effekten av dette, inkludert en rekke bedriftsetableringer i Hammerfest, er ikke tatt med i beregningen og vil bli gjenstand for senere analyser.

Samlet direkte og indirekte sysselsetting i regionen utgjør mellom 440-460 personer. 80-85 prosent av dette er i Finnmark, med hovedvekt i Hammerfest. Alta, Hasvik, Måsøy og Nordkapp har også sett sysselsettingseffekt. I tillegg er det registrert sysselsetting i blant annet Tromsø, Skjervøy, Harstad, Fiskebøl, Bodø og Mo i Rana.

Investeringer innen opplæring og F&U er på 70 millioner kroner. Dette har spesielt kommet Universitetet i Tromsø til gode der nye fagmiljø er etablert. Omfattende investeringer er gjort i Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest for å styrke undervisningstilbudet i kommunene. I tillegg kommer F&U-satsing innen oljevern, der ny teknologi er utviklet. 

Det er gitt støtte til et 20-talls kulturrelaterte prosjekter og institusjoner i hovedsak i Finnmark, fra Hasvik og Måsøy i vest til Vadsø i øst, til en verdi av 11 millioner kroner.

Rapporten viser også effekten petroleumsnæringen har på reiselivsnæringen. Hotellene i Hammerfest har rapportert om en omsetning på 100 – 130 millioner kroner i perioden, knyttet til Goliat alene. Dette gir ifølge rapporten en sysselsettingseffekt på 55-58 personer. Goliat har i tillegg bidratt til behovet for et nytt hotell i Hammerfest.

Ringvirkningene overgår de mest optimistiske anslagene som fremkom under konsekvensutredningen av Goliat, som varierte fra tilnærmet null til 800 millioner kroner.

Gjennom følgeforskning har Norut i flere år dokumentert effekten av Goliat-utbyggingen i Nord-Norge. Gjennomføringen av følgeforskning er forutsatt i Plan for utbygging og drift for Goliat, vedtatt av Stortinget i 2009. Norut står ansvarlig for utførelse, analyser og konklusjoner.   

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.