• Del
  • Skriv ut
Kunstverk på Goliat og Hammerfestkontor

Kunstverkene reflekterer og avslører det spesielle samfunnet som omgir Eni Norges byggverk lengst i nord i Norge og i Barentshavet.

Eni Norge har valgt ut 8 nordnorske kunstnere som har bidratt med kunst til Goliat og nytt kontorbygg i Hammerfest.

Vi  mottok 55 henvendelser fra kunstnere i Troms og Finnmark som ønsket å være med på kunstprosjektet. 

- Det var et generelt høyt kunstnerisk nivå og god variasjon i uttrykksformene på de innsendte interesserte. Vi har opplevd  stort engasjement og interesse i de mange gode søknadene. Utvelgelsesprosessen  var spennende, og preget av åpenhet og nysgjerrighet. Kunstnerisk frihet og integritet har stått sentralt i prosjektet, sier Kaj Gunnar Dahl, prosjektleder i Eni Norge.

Resultatet av utvelgelsen er blitt et spennende utvalg av kunstnere med et spenn i kjønn, alder og uttrykksformer, og som er utøvende på forskjellige steder i Troms og Finnmark.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.