• Del
  • Skriv ut
Eni Norges verdier

Eni Norges visjon er  å være det sikreste og mest effektive olje- og gasselskapet i Norge

Verdiene våre, respekt, åpenhet, tillit og dyktighet, er fundamentale retningslinjer for våre felles holdninger, de valgene vi gjør og aktivitetene vi igangsetter. De er også en del av vår felles identitet.

Åpenhet

Skap en åpen atmosfære på alle nivåer. Involver aktuelle kolleger, og inkluder og verdsett ulike synspunkter. Lytt til andres meninger, og sørg for at alle har en felles forståelse av problemstillingene som tas opp. Gi og vær åpen for å ta imot tilbakemeldinger.

Åpenhet innebærer at du aldri skal være redd for å be kollegene dine om hjelp. Lær av feil. Opptre profesjonelt og med integritet, og si fra dersom du er bekymret for noe.

Respekt

Eni jobber i henhold til høye industristandarder, forskrifter og et godt trepartssamarbeid. For å nå målene dine er det viktig at du verdsetter og bruker kompetanse på tvers av landegrensene (Eni Norge – Eni), samt mellom ulike avdelinger og innenfor den enkelte avdeling (Eni Norge). Dette er grunnlaget for arbeidet vårt.

Opptre høflig og hold det du lover. Legg til rette for kollegene dine slik at de kan nå sitt fulle potensiale, respekter andre meninger og andre mennesker uavhengig av hva slags stilling de har i organisasjonen.

Tillit

Opptre som en rollemodell, vær åpen og ærlig og opptre med integritet. Ha tillit til kollegene dine uavhengig av hvilket stillingsnivå de har i selskapet. Sett pris på det gode arbeidet som kollegene dine og selskapet gjør. Respekter avgjørelser som er tatt og gå aldri på akkord med det du og selskapet står for. Ha tillit til at saker på agendaen blir tatt alvorlig av dine ledere og selskapet.

Dyktighet

Oppnå dyktighet gjennom tydelig definerte mål og planer og ved å ta lærdom av både suksess og nederlag. Planlegg, effektuer, evaluer og lær. Vurder risiko før du fastsetter mål og prioriteringer. Bruk en bred, risikobasert tilnærming til alle forretningsaktiviteter, HMS, kostnader, tidsrammer, omdømme, osv. Identifiser og ta i bruk kontroll- og kompenserende tiltak. Unngå dobbeltarbeid gjennom god ressursstyring. Vær klar over egne og andres roller og ansvar. Gi dyktige medarbeidere mulighet for utvikling. Selskapet må sørge for at det er samsvar mellom den enkeltes myndighet og ansvar.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.