• Del
  • Skriv ut
Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltall for regnskap, produksjon, påviste reserver og ansatte for Eni Norge 2017 og 2016.

 
Resultatregnskap (mill.NOK)  2017 2016
Driftsinntekter 15 792 13 860
Driftskostnader 10 275 12 182
Driftsresultat 5 517  1 678
Ordinært resultat før skattekostnad 

4 815 

907

Skattekostnad på ordinært resultat  3 475 207
Årsresultat 1 340 700
Produksjon 2017 2016
Produksjon (1000 FOE daglig)  129 133

 

Påviste reserver 2017 2016
Påviste reserver (millioner FOE) 408 328

 

Ansatte 2017 2016
Antall ansatte 412  409

 

 

 Last ned pdf av årsmeldingen 2017

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.