• Del
  • Skriv ut
Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltall for regnskap, produksjon, påviste reserver og ansatte for Eni Norge 2016 og 2015.

 
Resultatregnskap (mill.NOK)  2016 2015
Driftsinntekter 13 860 12 712
Driftskostnader 12 182 15 901
Driftsresultat 1 678 (3 189)
Ordinært resultat før skattekostnad 

907

(3 469)

Skattekostnad på ordinært resultat  207 (4 291)
Årsresultat 700 822
Produksjon 2016 2015
Produksjon (1000 FOE daglig)  133 106

 

Påviste reserver 2016 2015
Påviste reserver (millioner FOE) 328 376

 

Ansatte 2016 2015
Antall ansatte 409 443

 

 

 Last ned pdf av årsmeldingen 2016

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.