• Del
  • Skriv ut
Nøkkeltall

Årsrapport for Eni Norge 2015

Eni Norge har lagt bak seg nok et år med høyt aktivitetsnivå på Goliat. En viktig milepæl ble nådd i begynnelsen av sommeren med den permanente forankringen av Goliat FPSO på feltet i Barentshavet. I mars 2016 ble Goliat det første oljefeltet som kom i drift i Barentshavet.

Letevirksomheten har hovedsaklig vært konsentrert til Barentshavet, der selskapet ved årsslutt er operatør for 11 lisenser og partner i ytterligere fem. 

Her finner du nøkkeltall for regnskap, produksjon, påviste reserver og ansatte for Eni Norge 2015 og 2014.Resultatregnskap (mill.NOK)  2015 2014
Driftsinntekter 12 712 17 200
Driftskostnader 15 901 8 900
Driftsresultat (3 189) 8 300
Ordinært resultat før skattekostnad 

(3 469)

7 954

Skattekostnad på ordinært resultat  (4 291) 4 639
Årsresultat 822 3 315
Produksjon 2015 2014
Produksjon (1000 FOE daglig)  106 112

 

Påviste reserver 2015 2014
Påviste reserver (millioner FOE) 376 409

 

Ansatte 2015 2014
Antall ansatte 443 450

 

 

 Last ned pdf av årsmeldingen 2015

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.