Ledelsen i Eni Norge
Philip Hemmens
Administrerende direktør
Tor Tangvald
Teknisk & Lisens og viseadministrerende direktør
Aksel Luhr
Juridisk direktør
Ove Andre Aardal
Kommersiell direktør
Andreas Wulff
Direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt
Tone Reinskau
Direktør for målstyring og oppfølging
Asbjørn Skoge
Distriktsdirektør
Erik Bjørnbom
Direktør for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Gabriele Fuggini
Finansdirektør
Charlotte Vedø Saunders
Direktør for personal og organisasjon
Denis Palermo
Letedirektør
Enrico Ferrari
Direktør for kontrakter og anskaffelser

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.