• Del
  • Skriv ut
Historie

Med utbyggingen av Goliat starter en ny og spennende epoke i Eni Norges historie.


Aktivitetsoversikt 2013-2016:

2013
Hammerfest:
Nytt drifts- og distriktskontor åpnes

Goliat
Oppstart produksjonsboring
Offshore installasjonsarbeid
Ferdigstillelser:
- Kraftforsyning fra land
- Leveranse av to nybygde skytteltankere som skal frakte Eni Norges andel av oljeproduksjonen fra Goliat

2014
Goliatfeltet:
Fortsatt produksjonsboring
Installasjon av elektrisk kabel fra land til Goliatfeltet

Åpning av to nybygde depot for oljevernutstyr i Hasvik og Måsøy

Ulsan:
Klargjøring og testing av Goliatplattformen

2015
Goliat seiler fra Ulsan, Sør Korea, om bord på verdens største tungløftfartøy, Dockwise Vanguard

Goliat ankommer Hammerfest i april, klargjøres for produksjon

2016
Goliat i produksjon

 

I mai 2015 var det 50 år siden Eni Norge, den gang under navnet Norsk Agip, avholdt sin konstituerende generalforsamling. Samme år fikk selskapet letelisenser i det som senere resulterte i Norges første oljefelt, Ekofisk i Nordsjøen.

Se historien vår i film og bilder

Eierskap i Norges første oljefelt, Ekofisk i Nordsjøen, posisjonerte Eni S.p.A. blant de første olje- gasselskapene på norsk sokkel.

Pionervirksomhet
Fra et lite kontor i Oslo, har selskapet utviklet seg til å bli blant de største operatørene i Norge og har idag kontorer både i Stavanger og Hammerfest. Eni Norge har hele tiden vært tidlig ute med å gripe de muligheter geologien så vel som myndighetene har lagt til rette for.  Sammen med et knippe andre visjonære operatører var selskapet først ute med letevirksomhet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Erfaringene fra denne pionervirksomheten er i dag Eni Norges viktigste ressurs.  Selskapet er nå aktiv deltaker i 59 lisenser og operatør for 18.

Satser i nord
Ved å følge oljen nordover har selskapet stegvis utviklet kompetansen på oljeutvinning i denne regionen. Eni Norge er overbevist om at Nordområdene, og Barentshavet spesielt, utgjør en mulighet for langsiktig utvikling av olje- og gassindustrien. En bærekraftig tilnærming med fokus på miljøvern og lokal utvikling er en nøkkelfaktor for vellykket utnyttelse og utbygging av ressursene i nord.

Bærekraftig tilnærming
Eni Norge har gjennom mer enn 20 år med letevirksomhet i Barentshavet hatt et spesielt fokus på miljøhensyn og lokal utvikling. Begge er nøkkelfaktorer i en vellykket letevirksomhet og utvikling av energiressursene i nord.

Eni Norge produserer i dag fra alle havområder på norsk sokkel. 

Eni Norges første 50 år - animasjon

 

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.