• Del
  • Skriv ut
Etiske retningslinjer

Eni SpA var ett av de første europeiske selskapene som utarbeidet et eget regelverk for god forretningsdrift, Enis etiske regler - Eni Code of Ethics.

Enis etiske regler/prinsipper
Den første versjonen ble utarbeidet i 1994. Eni Code of Ethics gir en grundig beskrivelse av de verdier og prinsipper som styrer Enis aktiviteter både i og utenfor Eni-gruppen.

Retningslinjene har som mål å sikre at alle deler av selskapets virksomhet foregår i samsvar med gjeldende regelverk, basert på sunne konkurranseprinsipper – profesjonalitet, ærlighet, integritet og god tro -samtidig som en ivaretar de legitime interessene til alle interessenter som Eni er i daglig kontakt med.  Dette omfatter: aksjonærer, ansatte, leverandører, kunder, kommersielle og finansielle partnere, samt lokalsamfunn og organisasjoner i de landene der Eni driver sin virksomhet.

En egen overvåkingsenhet i Eni S.p.A overvåker Eni Code of Ethics.


Eni Organisational, Management and Control Model (OMC Model)
Eni SpAs OMC Model omfatter Code of Ethics, og gir et sammenhengende sett av prinsipper, regler og bestemmelser rettet mot å opprette og styre et system for kontroll og overvåking av kritiske aktiviteter, forhindre de straffbare handlinger som er beskrevet i den Italienske lov nr. 231 av 2001. Denne loven introduserte selskapsansvar i det italienske rettssystemet. ”

Oppgaven med å overvåke at OMC Model anvendes og forvaltes riktig er tildelt en egen overvåkingsenhet i Eni S.p.A. I denne forbindelse, har styret i Eni Norge godkjent og implementert Eni Norge OMC Model, som inkluderer utnevnelsen av overvåkingsenheten som består av tre medlemmer.

 

Eni Code of ethics (pdf)

Eni Norge Organisational, Management and Control Model

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.