Med eierandeler i felt langs hele norskekysten

Hva er Eni Norges historie?
Etablert som Norsk Agip i 1965, aktiv på Ekofisk fra 1971, fant Goliat i 2000. Eni Norge har i dag produksjon fra alle havområder på norsk sokkel. Selskapet er operatør for to felt i produksjon, Marulk i 2012 og Goliat i 2016. Har i dag eierandeler i 55 lisenser, er operatør for 12, hvorav 7 er i Barentshavet.

Hva er Eni Norges nøkkeltall?
Årsresultat 2017 var 1 340 millioner etter skatt.

Hvem leder Eni Norge?
Philip Hemmens tiltrådte som daglig leder i mai 2016.

Eni Norge er operatør for to felt i produksjon, Goliat i Barentshavet i 2016 og Marulk i Norskehavet i 2012.

Som operatør i  nordområdene legger Eni Norge hovedvekt på forskning og utvikling innen miljø. 

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.