• Del
  • Skriv ut
Hyggevatn

I løpet av sommersesongen blir trafostasjonen på Hyggevatn, som blant annet forsyner Goliat med elektrisk kraft, utvidet. Hensikten er ytterligere å forsterke strømnettet mot uønskede hendelser i framtiden.

 

Goliat-plattformen delforsynes med kraft fra land gjennom en undersjøisk elektrisk kabel fra Hyggevatn.  I dag står det to såkalte shunt-reaktorer fra Siemens på Hyggevatn. Disse sikrer både stabil strømforsynlig til Goliat og bidrar også til økt stabilitet og kapasitet i strømnettet i hele Vest-Finnmark.

De to reaktorene fungerer som planlagt, men for å øke robustheten i systemet setter Eni nå inn enda en reaktor. Dette gjøres for at systemet skal kunne opprettholde stabilitet også ved uønskede hendelser og vedlikehold i framtiden.

For å få plass til den nye reaktoren må trafostasjonen på Hyggevatn bygges ut med rundt 60 kvadratmeter. Byggestart er beregnet til rundt 20. mai. Siemens Norge leverer og setter i drift reaktoren og Byggmester Geir Svendsen AS Entreprenør fra Alta utfører byggeoppdraget, der Hammerfest Energi står som utbygger på vegne av Eni Norge.

Bred last i Hammerfest i september      

Reaktoren som produseres i Østerrike, veier 70 tonn og blir fraktet til Hammerfest sjøveien.

Siste etappe gjennom Hammerfest sentrum vil foregå på en stor trailer, spesialbygget for tungtransport. Dette vil medføre noe begrenset adkomst for vanlig trafikk i en kort periode, foreløpig planlagt til midten av september.

For ytterligere spørsmål:

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge: 92616759

 

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.