• Del
  • Skriv ut
Bristow tildeles ny helikopterkontrakt for Barentshavet

Eni Norge og Statoil har i felleskap tildelt Bristow Norway kontrakt for leveranse av helikopter-tjenester i Barentshavet. Kontrakten har en varighet på fem år pluss opsjoner på tre år. Kontrakten omfatter tjenester knyttet til mannskapsbytter, samt SAR (Search and Rescue) helikopter, med base i Hammerfest.

Eni Norge og Statoil holder et høyt aktivitetsnivå i Barentshavet. Kontrakten vil sikre nødvendig kapasitet for selskapene i regionen de neste årene, som for Eni Norge inkluderer aktivitet både knyttet til Goliat-feltet og leteoperasjoner. Kontrakten omfatter tilbringer-helikopter for mannskapsbytte, samt et SAR helikopter, begge av typen Sikorsky S92.

Hammerfest, med sin nærhet til Barentshavet, er alt etablert som en viktig helikopterbase for Eni Norge, med nødvendig infrastruktur og kompetanse som kreves for operasjoner i regionen. Kontrakten, som løper fra september 2018, innebærer fortsatt høyt aktivitetsnivå ved helikopter-basen i Hammerfest i årene som kommer.

Helikopter-maskinene som inngår i kontrakten benytter beste tilgjengelige teknologi som bidrar til skjerpet sikkerhet offshore. SAR-helikopteret vil i tillegg være utstyrt med den nyutviklede NVG-teknologien (Night Vision Goggles), samt annen søketeknologi. Dette gir en vesentlig styrking av den redningstekniske evnen, spesielt i søk- og redningsoperasjoner i mørket. Videre vil tilbringer-helikopteret på kort varsel kunne ombygges til bruk i SAR sammenheng.

Eni Norge og Statoil har de siste årene samarbeidet om felles innkjøp av helikopter-tjenester i Barentshavet. Dette bidrar til fleksibilitet og god utnyttelse av kapasitet, samt langsiktighet for leverandør. Bristow Norway har også under nåværende kontrakt bistått med helikopter-tjenester for Eni Norges operasjoner i Barentshavet. Kontrakten administrerers av Eni Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge. Mobil: 91 61 67 58

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.