• Del
  • Skriv ut
Plan for utbygging og drift for Johan Castberg til myndighetene

Partnerskapet for Johan Castberg hvor Eni Norge har en andel på 30 prosent, leverte i går plan for utbygging og drift (PUD) for utbygging av prosjektet.

Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450-650 millioner fat olje-ekvivalenter. Eni Norges andel utgjør 135 – 195 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet forventer å komme i produksjon i 2022 og har en levetid på 30 år. For Eni Norge blir feltet en betydelig bidragsyter og forsterker vår satsning i Barentshavet.

Feltet ligger i PL 532 i Barentshavet, nordvest for Goliat-feltet. Feltet bygges ut med flytende plattform og vil omfatte 10 havbunnsrammer, 2 satellitter og 30 brønner. Hammerfest vil i driftsfasen benyttes til forsyningstjenester og helikopterbase. Totalt innebærer utbyggingen 500 nye årsverk i Nord Norge.

Dette kommer i tillegg til den verdiskapningen Goliat-prosjektet har bidratt med i Nord Norge. Leveranser til Goliat fra nordnorske bedrifter utgjorde ca 1,3 milliarder og 450 årsverk hovedsakelig i Finnmark.

Eni Norge har vært aktiv på norsk sokkel siden 1965. Selskapet var partner i det første feltet som ble bygget ut på norsk sokkel, Ekofisk, og er også operatør for Goliat, det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet. Selskapet har interesser i 59 lisenser i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Eni Norge er norskregistrert og del av internasjonale Eni som er et av verdens største energiselskap.

Statoil er operatør i Castberg-lisensen (50 %), partnere er Eni Norge 30 % og Petoro 20 %.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.