• Del
  • Skriv ut
Eni Norge har gjenopptatt oljeproduksjon på Goliat – videreutvikler feltet

Vedlikeholds- og modifikasjonsarbeidet ble gjennomført i nært samarbeid mellom ledelse, arbeidstakerrepresentanter og relevante fagdisipliner. Kampanjen ble utført med bruk av en innleid boligplattform for å sikre ekstra bemanning. Dette gjorde det mulig å fullføre ulike tilleggsarbeider ut over den opprinnelig vedlikeholdsplanen.

Øker ressursutnyttelsen

Eni Norge arbeider nå for å videreutvikle Goliat-feltet for økt ressursutnyttelse. I 2017 ble Snadd reservoaret i Goliat-lisensen utviklet og satt i produksjon. Dette tilførte 7,5 millioner fat oljeekvivalenter i tilleggsreserver. I 2018 planlegger selskapet å bore to nye produksjonsbrønner og en avgrensningsbrønn – Goliat West. Dette vil bidra til økt utnyttelsesgrad og økt lønnsomhet for Goliat. Eni Norge har i tillegg identifisert ytterligere letepotensial i området rundt Goliat.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Andreas Wulff

Kommunikasjonsdirektør, Eni Norge

Mobil: 92616759

Andreas.wulff@eni.com

 

 

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.