• Del
  • Skriv ut
Økt samarbeid om leteaktivitet i Barentshavet

Statoil, Eni Norge, Lundin Norway, OMV og GDF SUEZ vil samarbeide om å løse operasjonelle oppgaver knyttet til letevirksomhet i Barentshavet fremover. 

Prosjektet som har fått navnet BaSEC, Barents Sea Exploration Collaboration, vil i første omgang ha en varighet på tre år. Prosjektet vil se på Barentshavet, men vil ha et spesielt fokus på områdene som dekkes av 23. konsesjonsrunde.

Robuste løsninger
- Vi tar de operasjonelle oppgavene på alvor og har samlet ledende selskaper med aktivitet i Barentshavet for sammen å finne gode og robuste løsninger på oppgavene vi ser fremover, særlig med tanke på de nye områdene som er åpnet i Barentshavet sør-øst, sier Irene Rummelhoff, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel.

Økt koordinering og kostnadskontroll
Prosjektet som ble initiert av Statoil og Eni Norge, vil ledes av Statoil i prosjektets første fase, men alle selskapene deltar i styringsgruppen og bidrar inn i arbeidsgruppene, og arbeidet settes igang umiddelbart.


- Målet er å samarbeide om økt koordinering og kostnadseffektive løsninger for leteaktiviteten i Barentshavet både på kort og mellomlang sikt. Vi vil jobbe sammen med myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre relevante institusjoner for å nå målene våre. Vi ønsker å være effektive og adressere de konkrete tiltakene som må på plass og vil dele relevante løsninger og data med både myndigheter og resten av industrien. Det er i vår felles interesse å ha robuste leteoperasjoner i Barentshavet, sier Rummelhoff.

Felles løsninger
Selskapene har som mål å finne felles løsninger for operasjoner i Barentshavet, og gjennom det ivareta et godt sikkerhets- og beredskapsnivå. Dette vil blant annet skje gjennom deling av data, kostnadseffektive løsninger, mer samarbeid og økt koordinering.
Det vil etableres følgende arbeidsgrupper:
• MetOcean og is
• Miljø og oljevernberedskap
• Logistikk og beredskap
• Mobile boreenheter
• Helse og arbeidsmiljø


Kriteriene for deltakelse er å enten har gjort funn i Barentshavet og/eller har to eller flere operererte lisenser nord for 73° N. Prosjektet vil evaluere å ta inn nye deltakere etter tildeling i 23. konsesjonsrunde

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.