• Del
  • Skriv ut
Først på norsk sokkel

Slepeberedskap i nord. På bildet til venstre Stril Barents og NSO Crusader

Utnytter felles beredskapsressurser i nord

Kystverket og Eni Norge har inngått en avtale som innebærer gjensidig bistand av fartøysressurser på Goliat-feltet. Avtalen er den første i sitt slag i Norge.

- Dette er en god måte å utnytte felles beredskapsressurser på, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Gjensidig bistand
Avtalen innebærer gjensidig bistand av fartøysressurser i forbindelser med Kystverkets slepeberedskap og Eni Norges aktiviteter på Goliat-feltet. 

-    Beredskapen for Goliatfeltet er spesialtilpasset området vi opererer i og representerer en styrking av kapasiteten både knyttet til oljevern og slep, samt søk og redning utenfor Vest Finnmark, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff.

Betyr styrket vern
Avtalen mellom Kystverket og Eni Norge medfører en ytterligere forbedring av beredskapen i et sårbart område i nord, ved at begge parter blir tilført optimal slepeberedskap og styrket kompetanse.

-    Vi ønsker en gjensidig og planlagt god utnyttelse av de permanente fartøysressursene i forbindelse med uforutsette hendelser og driftsforstyrrelser. Avtalen skal sikre en robustgjøring av de operasjonene Kystverket og Eni Norge har primæransvar for, og er ikke en erstatning for fartøysressursene som er nødvendig for å ivareta drift og beredskap, sier beredskapsdirektør Ly.


Fakta om avtalen:

  • Goliat, med Eni Norge som operatør, blir det første oljefeltet som kommer i drift i Barentshavet.
  • Kystverket og Eni Norge har inngått avtale om gjensidig bistand av fartøysressurser i Nord-Norge.
  • Kystverkets bistand til Eni er geografisk avgrenset til Goliat-feltet med tilhørende kystområder langs Vest Finnmark.
  • Enis bistand til Kystverket er avgrenset av sjøområdet fra Hekkingen fyr i sørvest til Fruholmen fyr i nordøst. Dette tilsvarer sone 2 i den statlige slepeberedskapen i nord.
  • Kystverkets slepefartøy som inngår i avtalen er fartøyer som ivaretar statlig slepeberedskap i nord.
  • Eni Norge stiller med beredskapsfartøyene Esvagt Aurora og Stril Barents, samt støttefartøyene Njord Viking og Troms Pollux, under kontraktuelle vilkår.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.