• Del
  • Skriv ut
Eni Norge har inngått samarbeid med 8 nordnorske kunstnere

Eni Norge har valgt ut 8 kunstnere som skal jobbe videre med prosjektet kunst til Goliat og nytt kontorbygg i Hammerfest. 

- Vi  fikk inn hele 55 henvendelser fra kunstnere i Troms og Finnmark som ønsket å være med på kunstprosjektet.  Det var et generelt høyt kunstnerisk nivå og god variasjon i uttrykksformene på de innsendte interesserte. Vi har opplevd  stort engasjement og interesse i de mange gode søknadene. Utvelgelsesprosessen har vært svært spennende, og har vært preget av åpenhet og nysgjerrighet. Kunstnerisk frihet og integritet står sentralt i prosjektet, sier Kaj Gunnar Dahl, prosjektleder i Eni Norge.

Etter vurdering av de 55 innkomne henvendelser har Eni Norge signert avtaler med 8 kunstnere, som til sammen utgjør et variert og spennende utvalg av kunstformer og uttrykk. Det er Eni Norges prosjektgruppe som i samarbeid med kunstkonsulenter i Verk AS i Hammerfest og Kenneth Hansen, kreativ rådgiver, som har foretatt utvelgelsen.  

Kunstnerne ble valgt på bakgrunn av kunstens kvalitet, vurdering av kunstnernes selvstendighet, og potensialet til å videreutvikle seg. 

- Det har så langt vært svært lærerikt og utviklende for alle involverte parter, og prosjektet gir et bilde av en stor og aktiv kunstscene i nord som holder et høyt nivå. Vi gleder oss til å fortsette på dette unike samarbeidsprosjektet, sier Edel Marie Brynjulfsen i Verk. 

Resultatet av utvelgelsen er blitt et spennende utvalg av kunstnere med et spenn i kjønn, alder og uttrykksformer, og som er utøvende på forskjellige steder i Troms og Finnmark. 

 Monica Milch Gebhardt er utdannet fotograf og er bosatt i Vadsø. Gebhardt er valgt ut på bakgrunn av hennes spennende fotografiske serier, hvor kompositoriske virkemidler og det meditative forholdet til den Nord Norske naturen står i sentrum. 

 Arnold Johansen er utdannet grafiker og bosatt i Hammerfest. Han har i de senere år jobbet med flere nyskapende bygningsintegrerte kunstverk i blant annet glass og betong. Kunstneren jobber med mange ulike teknikker, er utforskende og eksperimentell, og ofte i samarbeid med andre kunstnere og fagfolk. 

 Jenny Marie Johnsen er utdannet ved Det kongelige Danske kunstakademi i København og bosatt i Tromsø. Hun ble valgt på bakgrunn av hennes arbeid med kosmologi i nord gjennom fotografiske serier og fargestrålende videokunst. 

 Sonja Siltala er utdannet fotograf fra University of Arts and Design i Helsinki og bosatt i Vadsø. Siltala ble valgt til dette prosjektet på grunn av hennes spennende og underfundige fotografier, samt hennes idé om å jobbe med gjenvinnbare materialer samlet i Nord-Norge som plast og tre.  

 Knut Fjørtoft er utdannet skulptør på akademiene i Bergen og Trondheim, og bosatt i Tromsø. Fjørtoft er kjent for sine grafiske trykk og skulpturer som er inspirerte av naturen og dens former, og vil føre denne linjen videre inn Eni Norges prosjekt.  

 Alf Salo er utdannet bildekunstner fra Fyns Kunstakademi i Danmark, og bosatt i Kåfjord. Han er valgt ut fordi vi han har en unik sans for å komponere sine malerier med spennende former og fargebruk. 

 Tonje Moe Pettersen har master i visual art fra Monash university i Melbourne, og er bosatt i Gratangen. Tonje jobber med maleri i store formater i sterke farger, og er valgt ut til å være med i prosjektet på grunn av hennes svært selvstendige, kunstneriske uttrykk av romslig komposisjon og abstraherte former 

 Ottar Karlsen avslutter våren 2013 sin master på Statens kunstakademi i Oslo. Han er født og oppvokst i Hammerfest. Karlsen jobber hovedsakelig med tegning, og ofte med innslag av collage. I kunstprosjektet har kunstneren idé å jobbe frem en serie som vil fungere som en tidslinje over jordens og menneskets historie. Karlsen representerer en ny generasjon av unge spennende kunstnere som utfordrer tegningen som teknikk.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.