• Del
  • Skriv ut
Tørr brønn i det sørlige Barentshavet - 7120/12-5

PRESSEMELDING: Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 489, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7120/12-5 i Barentshavet. Brønnen er boret ca. 115 km nordvest for Hammerfest og ca. 50 km vest for Goliatfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergarter (Stø, Snadd og Kobbeformasjonene). Det ble påtruffet reservoarbergarter med til dels god reservoarkvalitet både i Stø og Snaddformasjonene, men Kobbeformasjonen var dårligere enn forventet. Det ble funnet spor av hydrokarboner både i Stø og Kobbeformasonene, men bevegelige hydrokarboner ble ikke påtruffet og brønnen er klassifisert som tørr. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 489. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007 den 29.02.2008. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3605 meter under havflaten og ble avsluttet etter å ha boret 60 m inn i Kobbeformasjonen. Havdypet er 187 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/12-5 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer som nå skal til utvinningstillatelse 488 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7119/12-4 der Statoil Petroleum ASA er operatør.

Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.


Kontaktperson i Eni Norge:
Andreas Wulff
Kommunikasjonssjef
Telefon: 52 87 49 68
Mobil: 926 16 759
andreas.wulff@eninorge.com

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.