• Del
  • Skriv ut
Polarkonsult i Harstad vinner Eni Norge-kontrakt

PRESSEMELDING: Polarkonsult i Harstad er blitt tildelt kontrakt for tilsyn med fartøy som Eni Norge benytter i offshore-operasjoner på Marulk og Goliat samt i planlagte prøveboringsaktiviteter. Kontrakten har en varighet på 3 år.

Polarkonsult er valgt som foretrukken partner etter en grundig evaluering av både tekniske og kommersielle kriterier.

Kontrakten omfatter tjenester i forbindelse med HMS-inspeksjoner av fartøy som Eni Norge bruker i sine aktiviteter, inkludert fartøy til bruk på havbunnsinstallasjoner, til rørlegging og undersøkelser. Seismiske fartøy skal også inspiseres før de tas i bruk. Service og etterkontroll av beredskapsfartøy, forsyningsfartøy og andre typer fartøy som brukes i Enis boreaktiviteter er også inkludert i kontrakten.

Tilsynsvirksomheten omfatter kontroll av formelle godkjenninger, kontroll av redningsutstyr, kommunikasjonsutstyr, livreddende utstyr, etc. samt kontroll av besetningens kompetanse og beredskap.

Eni Norge er en av de største aktørene på norsk sokkel. Selskapet er partner i 49 utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er operatør for 13 av disse og har andeler i feltene i Ekofisk-området, samt feltene Heidrun, Norne, Urd, Mikkel, Morvin, Kristin, Åsgard, Tyrihans og Yttergryta. Eni Norge er operatør for Marulk- og Goliatfeltene som er under utbygging i henholdsvis Norskehavet og Barentshavet. Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Polarkonsult er en av de største maritime konsulenter i Norge med 25 ansatte og arbeidsoppdrag over hele verden innen skipsprosjektering og inspeksjon av skip og andre flytende installasjoner.

Kontaktperson i Eni Norge AS:
Grethe E. Foldnes
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 52 87 48 68
Mobil: 992 30 931
grethe.foldnes@eninorge.com

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.