• Del
  • Skriv ut
Nord-Norge med ny oljevernopplæring

PRESSEMELDING: NOFO og Eni Norge inngår samarbeid med Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole om oljevernopplæring. -De to nordnorske kompetansemiljøene har tatt utfordringen fra oljenæringen på strak arm. At de når forener krefter og kommer raskt i gang med opplæring av oljevernpersonell, er en stor styrke for beredskapen, sier administrerende direktør Sjur W. Knudsen i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole skal samarbeide om å utvikle og gjennomføre et nytt og unikt undervisningsopplegg for flere elementer innen oljevernberedskapen. Partene undertegnet intensjonsavtalen 6. mai i Tromsø. For utvikling av fagplanene opprettes det en faggruppe hvor Kystverket inngår i tillegg til kontraktspartnerne.

-Vi har etterspurt både opplæring av mannskap på fiskefartøy som skal inngå i oljevernberedskapen, samt opplæring av spesialmannskap som skal jobbe i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp. Begge deler blir godt dekket i dette nye opplegget, sier Knudsen.

Ny aktivitet
Intensjonsavtalen danner grunnlag for et nytt samarbeid mellom to utdanningsmiljøer i nord, samtidig som det blir ny aktivitet ved de to skolene. I første omgang er avtalen tett knyttet til Goliat utbyggingen i Barentshavet, og skal bidra til å styrke oljevernberedskapen i området.

-For oljeindustrien er det viktig at vi får hentet ut det beste av de etablerte kompetansemiljøene. Intensjonsavtalen vi nå har landet bidrar nettopp til å sikre dette, sier Knudsen.

Kontaktpersoner:
Sjur W. Knudsen, administrerende direktør i NOFO, mobil 908 22 313

Andreas Wulff, kommunikasjonssjef i Eni Norge, mobil 926 16 759

Hans Mikelborg, seksjonssjef i Norges Brannskole, mobil 991 07 886

Hilmar Gerhardsen, avdelingsleder Nordkapp Maritime fagskole, mobil 918 03 314


Kort om NOFO
NOFO utvikler og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for å bekjempe oljeforurensning på vegne av 29 operatørselskaper. Dette omfatter beredskap både i åpent farvann og i kystnære områder og strandsonen. NOFO har tilgang til betydelige beredskapsressurser som kan mobiliseres til alle deler av norsk sokkel, blant annet:

  • 25 oljevernfartøyer og 25 slepebåter
  • 20 havgående oljelenser med opptaker
  • Overvåking av sokkelen fra radarsatellitter, fly, helikoptre, fartøyer og installasjoner
  • Oljevernutstyr for operasjoner nær kysten med tilgang til fiskefartøyer

Kort om GOLIAT
Goliat-feltet ligger i utvinningstillatelse 229 (PL229), som ble tildelt i Barentshavsrunden i 1997. Goliat-feltet bygges ut med en flytende produksjonsplattform. Operatør for Goliat-feltet er Eni Norge AS (65 %) sammen med partner Statoil Petroleum AS (35 %). Goliat er det første oljefeltet som blir bygget ut i Barentshavet.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.