• Del
  • Skriv ut
Nord-Norge med ny oljevernopplæring

PRESSEMELDING: NOFO og Eni Norge inngår samarbeid med Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole om oljevernopplæring. -De to nordnorske kompetansemiljøene har tatt utfordringen fra oljenæringen på strak arm. At de når forener krefter og kommer raskt i gang med opplæring av oljevernpersonell, er en stor styrke for beredskapen, sier administrerende direktør Sjur W. Knudsen i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole skal samarbeide om å utvikle og gjennomføre et nytt og unikt undervisningsopplegg for flere elementer innen oljevernberedskapen. Partene undertegnet intensjonsavtalen 6. mai i Tromsø. For utvikling av fagplanene opprettes det en faggruppe hvor Kystverket inngår i tillegg til kontraktspartnerne.

-Vi har etterspurt både opplæring av mannskap på fiskefartøy som skal inngå i oljevernberedskapen, samt opplæring av spesialmannskap som skal jobbe i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp. Begge deler blir godt dekket i dette nye opplegget, sier Knudsen.

Ny aktivitet
Intensjonsavtalen danner grunnlag for et nytt samarbeid mellom to utdanningsmiljøer i nord, samtidig som det blir ny aktivitet ved de to skolene. I første omgang er avtalen tett knyttet til Goliat utbyggingen i Barentshavet, og skal bidra til å styrke oljevernberedskapen i området.

-For oljeindustrien er det viktig at vi får hentet ut det beste av de etablerte kompetansemiljøene. Intensjonsavtalen vi nå har landet bidrar nettopp til å sikre dette, sier Knudsen.

Kontaktpersoner:
Sjur W. Knudsen, administrerende direktør i NOFO, mobil 908 22 313

Andreas Wulff, kommunikasjonssjef i Eni Norge, mobil 926 16 759

Hans Mikelborg, seksjonssjef i Norges Brannskole, mobil 991 07 886

Hilmar Gerhardsen, avdelingsleder Nordkapp Maritime fagskole, mobil 918 03 314


Kort om NOFO
NOFO utvikler og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for å bekjempe oljeforurensning på vegne av 29 operatørselskaper. Dette omfatter beredskap både i åpent farvann og i kystnære områder og strandsonen. NOFO har tilgang til betydelige beredskapsressurser som kan mobiliseres til alle deler av norsk sokkel, blant annet:

  • 25 oljevernfartøyer og 25 slepebåter
  • 20 havgående oljelenser med opptaker
  • Overvåking av sokkelen fra radarsatellitter, fly, helikoptre, fartøyer og installasjoner
  • Oljevernutstyr for operasjoner nær kysten med tilgang til fiskefartøyer

Kort om GOLIAT
Goliat-feltet ligger i utvinningstillatelse 229 (PL229), som ble tildelt i Barentshavsrunden i 1997. Goliat-feltet bygges ut med en flytende produksjonsplattform. Operatør for Goliat-feltet er Eni Norge AS (65 %) sammen med partner Statoil Petroleum AS (35 %). Goliat er det første oljefeltet som blir bygget ut i Barentshavet.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et stort integrert energiselskap som satser sterkt på vekst innen leting, produksjon, transport, raffinering og markedsføring av olje og gass.

I Eni liker vi utfordringer, og vi ønsker stadig å bli bedre. Våre verdier er basert på integritet og et sterkt engasjement for mennesker og miljø.