• Del
  • Skriv ut
Miljø

Norsk olje og gass gir
hvert år ut en egen miljørapport

Formålet med rapporten er blant annet
å formidle utslippsdata og informere om
industriens arbeid og resultater innen
miljøområdet.

Miljørapport 2015

---------------------------------

Årsrapport 2015 Eni Norge

HMS på Goliat

HMS på Marulk

Eni Norges mål er å utføre våre aktiviteter uten å skade personer eller miljø. 

Avfall og utslipp til sjø og luft skal reduseres så mye som mulig. Det er etablert en robust og effektiv beredskap for utslipp som er godt tilpasset de lokale forholdene.

Vi skal sette minimale fotavtrykk.

Bærekraftig virksomhet
Eni bryr seg om mennesker, og vi vil bidra til å utvikle de samfunnene vi arbeider i. Det handler om å beskytte miljøet, investere i teknologi og redusere risikoen for klimaendringer.

Derfor har Eni introdusert et integrert og globalt system for bærekraftig utvikling.

Her kan du lese mer om Eni Norges miljøprosjekter

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.