• Del
  • Skriv ut
Oljevern ved kysten

Skadebegrensende hindringer langs kysten

Dersom olje skulle slippe forbi barrieren til havs, er det satt i verk et nytt konsept for kystnær beredskap, Innsatsgruppe Kyst (IGK). IGK er utviklet i samarbeid med Fiskerlaget Nord og NOFO og består av 30 kystfiskefartøy, med til sammen over 100 personer.  I kombinasjon med støttefartøy og eksterne oljelagringslektere, opererer fiskefartøyene lette og middels tunge lensesystem.

Fartøyene er tilpasset og utrustet med nyutviklet oljeoppsamlings-utstyr som kan opereres av et enkelt fiskefartøy og med høyere hastigheter enn det tradisjonelle systemet med lense trukket av to fartøy.

Fartøyene er rekruttert fra Finnmarkskysten og har gjenomgått en omfattende grunnutdanning. Hvert fartøy øves minimum to ganger årlig.

De ulike fiskefartøyene har ulik størrelse og kapasitet og vil ved en aksjon settes inn i områder der disse er egnet.  I tillegg vil man også kunne benytte de havgående fartøyene i den kystnære beredskapen.

Målet er å hindre påslag på land, men dersom dette likevel skulle skje har vi en omfattende beredskap og mange metoder for oppsamling og rensing.

Å kartlegge forekomster og sårbare ressurser er en viktig faktor for å kunne prioritere bekjempelse så hurtig så mulig. Beskyttelse av naturlokaliteter med høy verneverdi og sårbarhet vil bli prioritert, og først og fremst på områder der det er en stor sjanse for at oljen når land.

Ved fare for strandpåslag av olje, vil det være viktig å redusere mengden olje på havoverflaten mest mulig. Også her benyttes lenseformasjoner og oljeopptakere for å hindre at olje driver ut fra strandsonen og forurenser nye områder.

 

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.