• Del
  • Skriv ut
Oljevern på havet

Med Goliat-beredskapen er det innført nye prinsipper for oljevern på norsk sokkel og det er brukt store ressurser for å bygge noe av det mest moderne innen oljevern i Norge.

Dersom en uønsket hendelse likevel skulle skje er første prioritet å bekjempe olje så nær utslippskilden som mulig.

Oljevernbarrieren til havs består av seks store, havgående fartøyer som er designet spesielt for oljevern, med havgående lenser og oppsamlings- og lagringskapasitet.

Tre av disse fartøyene har også dispergeringsutstyr. To av de Eni Norge disponerte fartøyene, Esvagt Aurora og Stril Barents, har nye løsninger for dispergering hvor utstyret er lagret og settes ut innvendig fra fartøyene og kan styres automatisk fra broen.

Fartøyene er utstyrt med IR og oljeradar slik at man kan detektere og følge et utslipp i mørket og i dårlig sikt.

I tillegg vil fly og helikopter benyttes i en oljevernoperasjon, disse er også utstyrt med IR og oljeradar.

For å bekjempe oljeutslipp finnes det flere metoder og et bredt spekter av spesiallaget utstyr. 

  • Mekanisk oppsamling: Siden olje er lettere enn vann, lar det seg fange opp på sjøen mekanisk. Mekanisk oppsamling gjøres vanligvis med forskjellige lensetyper, som kombineres med pumpeutstyr, ofte såkalte skimmere. Oljen konsentreres bak i lensesystemene og pumpes herfra opp i lagertanker på beredskapsfartøyet.
  • Kjemisk dispergering: Såpelignende produkter påføres for å omdanne oljen til mindre dråper som blandes ned i vannmassene. Deretter starter den naturlige nedbrytningsprosessen ved hjelp av mikroorganismer som finnes naturlig i vannmassene, se naturlig nedbryting under.
  • Naturlig nedbryting: Dette er en biologisk prosess der man utnytter den naturlige næringskjeden i havet. Bakterier i sjøen lever naturlig med å beite på hydrokarboner eller olje. Denne naturlige prosessen kan utnyttes i et oljevernberedskap i strandsonen. Ved å tilsette næringssalter, blomstrer bakteriene opp i antall, og bryter ned oljen. 
  • Naturlig nedblanding/dispergering av oljen:
    Når havflaten påvirkes av vind, vil bølgeenergien blande oljen ned i vannet i form av små dråper. Disse dråpene vil spres rask og fortynnes i vannmassene.

    I vannet skjer en naturlig en kontinuerlig og naturlig lekkasje av olje fra havbunnen. Naturlig forekommende mikroorganismer bryter ned denne oljen. Det samme vil skje med et oljeutslipp fra Goliat. På grunn av den naturlige dispergeringseffekten og fordampning er det små sjanser for at oljen vil nå land ved kraftig vind.


Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.