• Del
  • Skriv ut
Oljevern i strandsonen

Rensing av strandområder og begrensning av skadevirkninger

Dersom oljen skulle nå inn til land, er det viktig å rense strandområdene og for å begrense skadevirkninger mest mulig. I slike tilfeller vil et stort beredskapsapparat bli involvert.

For å styrke den akutte strandsoneberedskapen, er det etablert et nytt konsept for strandsoneberedskap for Goliat.  Innsats Gruppe Strand Akutt består av 40 personer rekruttert fra Finnmark.

Denne gruppen er spesialtrent for å samle opp frittflytende olje i strandsonen og har tilgang på utstyr som er spesielt utviklet dette formålet. 

Det er etablert to store, nye depoter i Hasvik og Måsøy der det er lagret omfattende oljevernressurser for operasjoner i kyst- og standsonen. Utstyret er anskaffet spesifikt for Goliat, men kan benyttes ved alle hendelser. På Polarbase i Hammerfest er et sentralt depot for havgående oljevernutstyr. Kystverket har etablert depoter med oljevernutstyr i Hammerfest og Vadsø. Dette er tilgjengelig for oljeindustrien gjennom NOFOs avtale med Kystverket.

Bruk av landgangsfartøy inngår som en del av denne beredskapen, for å sette i land utstyr og personell på en rask og effektiv måte.

Slik foregår arbeidet på land:

  1. Opprydding: Drivgods og løse gjenstander fjernes
  2. Oppsamling: Lett tilgjengelig olje samles opp
  3. Grovrensning: Olje på stein, vegetasjon etc fjernes
  4. Finrensning: Rensning til godkjent renhetsgrad

Både utspyling av olje fra strand med vann, rengjøring ved hjelp av mindre redskap og bruk av strandrensemidler kan være aktuelt. I tillegg brukes absorbsjonsmidler, som har evnen til å suge til seg olje fra underlaget, og gjør den lettere å samle opp.

Det foregår kontinuerlig arbeid med å utvikle nytt utstyr som kan brukes i strandsonen. En av de nye metodene er å bruke vakuum for å suge opp olje fra strandområdene. Metoden kan både redusere personellbehov og effektivisere strandrenseaksjonen.

Vi vil fortsette dette arbeidet for å alltid ha en robust, effektiv og lokalt tilpasset beredskapsløsning.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.