• Del
  • Skriv ut
Goliat setter ny standard for oljevern på norsk sokkel

Oljevernberedskap i nasjonal toppklasse
Utbyggingen av Goliatfeltet har gitt Finnmarkskysten en betydelig styrket oljevernberedskap.

Med Goliat-beredskapen er det innført nye konsepter for oljevern på norsk sokkel og det er brukt store ressurser for å bygge noe av det mest moderne innen oljevern i Norge.

I konsekvensutredningen for åpning av Barentshavet sørøst (St.meld. 36 (2012-2013), ble det lagt til grunn at oljevernberedskapen for Goliat er beste praksis på norsk sokkel.

Goliat-feltet har lavt trykk. Dette reduserer risikoen for et ukontrollert utslipp. Likevel er det lagt stor vekt på å forebygge utslipp, gjennom flere uavhengige barrierer for kontroll under boreoperasjoner og under produksjon. Videre er en rekke tiltak satt i verk for å kunne oppdage utslipp raskt.

Overvåking av produksjonen
For å oppdage et mulig utslipp så raskt som mulig overvåkes produksjonen på flere måter. I rørledninger fra reservoaret og i stigrørene (rør fra havbunnen til plattformen) kontrolleres produksjonen gjennom kontinuerlig trykkbasert overvåking. På bunnrammene på havbunnen er det installert to uavhengig systemer for lekkasjedeteksjon. Sensorer vil oppdage endringer i den elektriske ledningsevnen (kapasistans) og lydnivå (akustisk) som et utslipp vil medføre. Slike endringer gir automatiske alarmer til kontrollrommet på produksjonsenheten (FPSO). I tillegg inspiseres havbunnsutstyret rutinemessig ved hjelp av ROV (undervannsfartøy). Selve prosessanlegget styres gjennom prosessovervåking.

Overvåking av lossing av olje
Losseoperasjonen er designet med spesiell vekt på å redusere risiko for lekkasje. Lossing skjer gjennom direkte tilknytning til tankbåt, via en spesialkonstruert losseslange.  Etter lossing, for å unngå skader på losseslangen, rulles den opp i kun ett lag, uten overlapp, på verdens største trommel i sitt slag. Slangen inspiseres regelmessig innvendig og utvendig i hele lengden. Lekkasjetesting gjennomføres før hver lossing.

Lossingen overvåkes gjennom et nytt sett med overvåkingskonsepter, der oljestrømmen måles i begge ender av slangen slik at man fanger opp en lekkasje raskt. Videre overvåkes lossingen gjennom infrarøde (IR) kamera både på plattformen og på lastefartøyet, som er spesialdesignet for Goliat. I tillegg overvåkes losseoperasjonen av standby fartøyet som er utstyrt med både IR kamera og oljeradar.

Det benyttes også regelmessig nedlastning av satellittbilder for å overvåke aktiviteten på hele feltet.
Dersom en lekkasje skulle oppstå vil en kunne stanse produksjonen umiddelbart slik at utslippet minimeres.

Drivtid
Ved utslipp fra Goliat er det beregnet at det er 50 prosent sannsynlighet for at vind og strømforhold vil føre oljen mot kysten av Finnmark. Drivtiden er beregnet til 48 timer.

Eni Norges oljevern er basert på prinsippet med 4 barrierer:

  1. På feltet (risikoreduserende tiltak)
  2. På havet
    • Ved kilden
    • Langs drivbanen
  3. Ved kysten
  4. På land

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.