• Del
  • Skriv ut
Samfunnsengasjement

Nord Norges største musikkstipend tildeles Lilly Jørstad

For tredje år på rad deler Varangerfestivalen og Eni Norge ut musikkstipendet Arctic Talent. Prisen gikk i år til Lilly Jørstad, som er bosatt i Vadsø, er nylig utdannet ved La Scala i Milano – et av verdens ledende operahus. Arctic Talent er et musikkstipend etablert som et samarbeid mellom Varangerfestivalen og Eni Norge på vegne av Goliatlisensen. Stipendet skal bidra til nasjonal og/eller internasjonal lansering for en yngre artist fra nord, med særlig stort potensial for kunstnerisk og kommersielt gjennomslag.

Mer om Varangerfestivalen

Eni Norges virksomhet skal gi muligheter for samfunnene der aktiviteten finner sted. Selskapet ønsker å bidra til økt bosetting, aktivitet og kompetanseutvikling. 

Vi legger til rette for lokal sysselsetting og industri, og støtter en rekke kulturelle og kompetansebyggende tiltak.

Konkret ønsker Eni Norge å bidra ved å:

  • Utføre en økende andel av forsknings-og utviklingsvirksomheten i Nord-Norge.
  • Utvikle lokal leverandørindustri.
  • Bruke lokal industri så langt det er mulig, blant annet ved at store kontrakter deles opp for at mindre bedrifter skal kunne delta.

Nærmere beskrivelser finnes under menypunktene

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.