• Del
  • Skriv ut
Sikkerhet og helse

Eni Norges mål er å utføre våre aktiviteter uten å skade personer eller miljø. Et godt arbeidsmiljø og gode prosedyrer er viktige faktorer for å sikre disse målene.

Vi forhindrer uønskede hendelser gjennom å velge tekniske løsninger med gode innebygde sikkerhetsegenskaper og ved å ha tilstrekkelig barrierer som hindrer at faresituasjoner utvikler seg til ulykker. Vi skal i tillegg ha en robust beredskap som gjør oss i stand til å håndtere beredskapssituasjoner på en effektiv måte. Blant annet skal det etableres en robust og effektiv beredskap for utslipp av olje som er godt tilpasset de lokale forholdene.

Disse målene blir ivaretatt gjennom selskapets styringssystem ved å:

  • Etablere HMS-relaterte mål, strategier og handlingsplaner samt sikre at HMS-relatert arbeid blir integrert i selskapets aktiviteter
  • Sikre at HMS-relaterte oppgaver blir prioritert på alle nivåer i selskapet
  • Sikre ansattes påvirkning og medbestemmelse i HMS-arbeidet gjennom deltakelse i Arbeidsmiljøutvalget samtidig som at selskapet oppfordrer hver ansatt til å komme med forslag som kan bedre den enkeltes arbeidsmiljø
  • Sikre at uønskede hendelser og handlinger blir rapportert for å hindre gjentagelse
  • Utføre jevnlige HMS-revisjoner for å opprettholde teknisk integritet og forbedre våre arbeidsprosesser
  • Sikre at kontraktører har dokumenterte HMS-krav
  • Ha en robust og godt trent beredskapsorganisasjon

Arbeidsmiljø

Å fremme et godt arbeidsmiljø og en god HMS-kultur er et vesentlig mål for selskapet og er derfor en integrert del av Eni Norges totale ledelsessystem. Dette er sertifisert i samsvar med standarden ISO 14001.

I tillegg til det obligatoriske arbeidsmiljøutvalget og ordningen med verneombud har selskapet en bedriftshelsetjeneste som legger vekt på forebyggende tiltak.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.