• Del
  • Skriv ut
Beredskapsorganisasjon

Beredskapsøvelser utføres jevnlig og skal sikre at organisasjonen er forberedt til å håndtere en hendelse. Bildet viser Eni Noges beredskapssentral på hovedkontoret i Stavanger

Sanntidskart for fartøy og havner 

Eni Norges beredskapsorganisasjon er opprettet for å kunne håndtere uønskede hendelser på en effektiv måte, og for å kunne gi støtte og ressurser både til personene som er involvert og til stedet situasjonen har oppstått. Beredskapsorganisasjonen skal ivareta Eni Norges ansvar som operatør.

Beredskapsorganisasjonen drives fra Eni Norges beredskapssentral i hovedkontoret på Forus ved Stavanger.

Her planlegges og ledes aktivitetene under en ulykkessituasjon. Sentrale funksjoner er representert i beredskapsrommet: Aksjonsleder, helse-, miljø og sikkerhet, logistikk, myndighetskontakt, personell- og pårørende, media og IT.

Støtteapparatet vil kunne være lokalisert andre steder. 

Eni Norges landbaserte beredskapsorganisasjon er ansvarlig for følgende:

  • Skaffe til veie tilleggsressurser for å kunne håndere en farlig hendelse eller ulykke (f.eks. støttefartøy, redningshelikopter etc.)
  • Igangsette akutt oljevernberedskap
  • Varsle myndighetene
  • Informere pårørende og relevante oppdragsgivere
  • Gi støtte, assistanse og ressurser til evakuert personell og pårørende
  • Oppdatere mediene og også egne ansatte med relevant informasjon

 

Ved et oljeutslipp

Hvis hendelsen krever at en må igangsette akutt oljvernberedskap vil Eni Norge varsle NOFO slik at de nødvendige ressursene aktiveres. Eni Norge har det overordnede ansvaret for å bekjempe utslippet mens NOFO har ansvar for taktisk og operasjonell ledelse av beredskapsressursene som blir tatt i bruk.  NOFO har blant annet 5 oljevernbaser for utstyr og personell

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.