Goliat i produksjon

12. mars 2016 startet produksjonen på Goliat.

Daglig produksjon kan komme opp i 100 000 fat olje per dag (netto Eni andel er 65 000).
Estimerte reserver er rundt 180 millioner fat olje.

Produksjonen skjer via havbunnsinstallasjoner bestående av 22 brønner. Av disse er 12 produksjonsbrønner, 7 brønner benyttes til å reinjisere produsert vann i reservoaret og 3 brønner anvendes for gassinjeksjon.

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.